SLOVENSKO IDENTITARNO GIBANJE

Generacija identitete Slovenija je metapolitično gibanje mladih, ki se bori za ohranjanje slovenske in evropske etno-kulturne identitete.

Slovenska podružnica panevropskega gibanja, ki deluje po načelih identitarizma, je bila ustanovljena v letu 2015.

Nastala je z jasnim ciljem nepopustljive borbe za obstanek in ohranjanje naše kulture, naših tradicij ter našega načina življenja. Po vzoru identitarnih organizacij iz tujine, je bila z enakim poslanstvom ustanovljena tudi slovenska divizija, ki deluje pod enotnim nazivom »Generacija identitete«.

Več o naši organizaciji pa si lahko preberete na KLIK.

KJE SMO

NAŠE ZAHTEVE

VARNE MEJE

Naše državne in evropske meje morajo biti končno spet zaščitene, država pa mora postati pri tem dosledna v implementaciji strožje mejne politike. Potrebujemo hitro ukrepanje vlade, da bi ponovno uspešno vzpostavili varnost in nadzor nad državnim ozemljem. Trenutni migracijski tokovi zahtevajo takojšnje ukrepanje, da bi lahko zagotovili mir in stabilnost v naši državi.

POMOČ NA KRAJU SAMEM

Želimo svet v katerem si bo vsakdo želel živeti v svoji domovini. Zato bo potrebna pomoč na kraju samem za ljudi, ki migrirajo iz svojih držav v Afriki in Aziji v Evropo. Priseljevanje uničuje Evropo, izseljevanje pa uničuje Afriko. Podpiramo regionalno razvojno delo za tiste države, ki sta jih prizadela vojna in revščina, ob tem pa ustvarjanje možnosti, da ljudje ostanejo ter se razvijajo kot posamezniki in skupnost v svoji lastni domovini.

OHRANJANJE ETNO-KULTURNE IDENTITETE

Zagovarjamo zavedanje lastne etno-kulturne identitete.

Zahtevamo odprto razpravo o vprašanju obstoja naše identitete v 21. stoletju. Obstoječi obseg stališč v današnji družbi omejuje to vprašanje zgolj na utopijo enotne svetovne ideologije, kjer se sčasoma vse vrste identitet zlijejo v eno samo.

Na drugi strani pa mi, zahtevamo svet resnične pluralnosti, narodov in kultur. Ohranjanje naše etno-kulturne identitete je potrebno zasidrati kot skupno soglasje in temeljno človeško pravico v naši družbi.

PRAVICA DO SVOJEGA

Potrebujemo zdrav odnos do patriotizma in ljubezni do domovine, hkrati pa zagotovljeno resnično svobodo govora. Politična levica je dolga leta dominirala med mediji in množično kulturo. Zdaj je čas, da spregovori tudi identitarni glas upora.

Ljubezen do domovine ni kaznivo dejanje, ampak nekaj popolnoma normalnega. Želimo si, da bi lahko vsi nemoteno izražali pripadnost svoji kulturi in identiteti, brez da bi ob tem izkusili marginalizacijo ali diskriminacijo.

REMIGRACIJA

Ilegalna imigracija ne sme postati stvar normalnosti. Zahtevamo dosledno upoštevanje zakonodaje ter deportacijo vsakogar, ki se je v evropske države naselil ilegalno, seveda v skladu s standardi, ki jih narekuje humanost. Velika zamenjava prebivalstva v Evropi zahteva jasno mero preusmerjanja migracijskih tokov. Ta preobrat bo služil ohranjanju miru, varnosti in stabilnosti v vseh evropskih državah.

ŠTIRJE TEMELJI IDENTITARNE IDEJE NA SLOVENSKEM

METAPOLITIKA

Borimo se za prodor svojih idej med širše množice. Po principih metapolitike smo mnenja, da je ključnega pomena najprej dobljena vojna idej, da bi lahko na koncu v našo korist deloval tudi politični aparat. Ne gre torej za direktno politično udejstvovanje, ampak za propagiranje našega pogleda na svet, naših vrednot in navsezadnje vseh temeljnih načel identitarizma. Z metapolitiko učinkovito vplivamo in oblikujemo osmišljanje ter razlago sveta okoli sebe v zavesti ljudskih množic. Z zmago na tem področju so nam odprta vsa vrata h končni narodni prosperiteti in obvarovanju vsega kar nam je sveto. S konstantnim metapolitičnim aktivizmom  vplivamo na kasnejše, večje družbene in politične spremembe.

ETNOPLURALIZEM

Strogo zagovarjamo in se ponosno zavzemamo za ohranitev raznolikosti vseh narodov in kultur. Ne želimo živeti v »globalni vasi« in pustiti, da se naše identitete tekom časa stopijo v talilnem loncu ideologije multikulturnega enoumja. Ne čutimo nikakršne potrebe po superiornosti, ne domišljamo si, da smo boljši in pametnejši od vseh ostalih, lastimo pa si pravico do lastnega obstoja. Ne sovražimo tujcev in tujih kultur,  želimo le, da se tuje kulture ohranjajo in razvijajo tam, kjer jim je mesto, v naši domovini pa naj se ohrani evropska in predvsem slovenska kulturna identiteta. Z etnopluralizmom ohranjamo resnično raznolikost, ki je ključni faktor obstoja tisočerih identitet širom sveta.

MULTIPOLARNOST

Zavračamo podrejanje sveta eni in edini globalni sili, ki z vsiljevanjem svoje kulture in načina življenja predstavlja silo homogenizacije ter izginjanja raznolikosti kultur in etnij. Ameriška ideja talilnega lonca je postala splošno sprejeta ideja odnosov med etnijami in kulturami. Evropa je bila predolgo nedolžna žrtev v rokah globalne elite, mednarodnega kapitala in multikorporativnih interesnih skupin. Odločno nasprotujemo vsem uničujočim posledicam, ki jih globalizem prinaša našim etno-kulturnim entitetam. Verjamemo, da bi svet, v kolikor ne bi bil pod nadzorom enotne sile, sčasoma postal mnogo bolj naklonjen ohranitvi posameznih identitet in kultur.

TRADICIONALIZEM

Modrosti in navade naših prednikov so nujni predpogoj za naš razvoj ter oblikovanje trdnih temeljev naše kulture in civilizacije. Prizadevamo si za nadaljevanje normalnih in zdravih družbenih trendov, ki jih definirajo zakoni narave in ne deviantnost liberalnih filozofij, kozmopolitizem ali drugi destruktivni elementi modernega obdobja. Verjamemo, da je tradicija pot, ki bo mlade generacije vselej usmerjala k izpolnjevanju osnovnega človeškega poslanstva skozi ohranjanje svoje vrste ter njene identitete. Globoko spoštujemo slovensko in evropsko kulturno dediščino, zato je tradicionalizem za nas vodilo k obvarovanju zapuščine naših staršev, ohranitev družinskih vrednot ter smer po kateri bodo stopale generacije za nami. Tradicija je naše največje bogastvo, zato ga bomo vedno branili z vsemi sredstvi.

DONIRAJ

Prispevaj svoj delež k dosegu ciljev identitarnega gibanja! Mladi domoljubi se vsakodnevno ukvarjamo s problematikami, ki zadevajo našo domovino, se izobražujemo in vlagamo svoje moči in talente v profesionalni ter politični aktivizem.

Vsak dan se borimo za svoj dom ter dostojno prihodnost svojega naroda na ulici, v intelektualnem svetu, na spletu in premišljeno načrtujemo naslednje korake. Na žalost pa predanost idealom ni dovolj, saj aktivizem zahteva finančna sredstva. Pomagajte nam, da izboljšamo svoje delovanje na vseh področjih!

Podpreš nas lahko s prostovoljno finančno donacijo v poljubnem znesku.

Skupaj obranimo Evropo!

DONIRAJ PREKO PAYPAL-a

PLAČILO S PAYPALOM BO SPET NA VOLJO KMALU!

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

DONIRAJ S POMOČJO KRIPTOVALUT

ZADNJE NOVICE IN DOGODKI

SLEDI NAM NA VKONTAKTE

SLEDI NAM NA TWITTERJU

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE