2. identitarna knjiga: Evropa narodov

,

Evropa narodov je druga identitarna knjižna izdaja v Sloveniji. Po prvencu Manifest za domovino, smo se identitarci osredotočili na našo domovino, trdnjavo Evropo. Naša Evropa ni Evropska unija, katero nam želijo vsiliti birokrati v Bruslju. Naša Evropa je krščansko-poganska kulturna dediščina naših prednikov. Mi smo potomci Perunovih bojevnikov, ki so bili pripravljeni do smrti braniti vsako ped svoje zemlje. Mi smo potomci krščanskih vitezov, ki so bili sveto  vojno proti hordam džihada. Mi smo prihodnost evropske civilizacije. Zato zavračamo dekadenco Bruslja, zavračamo vašo Evropsko unijo, prežeto z multikulturalizmom in degenerirano LBGT ideologijo. Evropska unija je bolna, zdravilo več ne obstaja. Ne verjamemo v boljšo in drugačno EU. Ta umetna tvorba mora čimprej propasti, na pogorišču pa naj zraste mogočna Evropa narodov.

Avtorji knjige Evropa narodov smo mladi identitarci in naši podporniki. Nekatera poglavja so bolj teoretične narave, zavoljo lažjega razumevanja koncepta Evrope narodov, za katerega se zavzemamo. Na sistematičen in preprost način so pojasnjene evropske težave, namreč dekadenca Bruslja, izrojenost Zahoda, medijska cenzura in nacionalšovinizem. Knjiga ne govori samo o težavah, ampak ponuja tudi konkretne rešitve, kot so neposredna demokracija, etnopluralizem in rešitev demografskega kolapsa.

Vaša unija ni naša Evropa.

Za Evropo narodov.