Edina možna rešitev je REMIGRACIJA!

Edina možna rešitev je REMIGRACIJA!

Zakoni naj bodo za vse enaki. Ilegalna imigracija pod nobenim pogojem ne sme postati stvar normalnosti v Evropi. Remigracija kot obratni proces priseljevanja tako predstavlja edino razumno rešitev nastale situacije. Zahtevamo dosledno upoštevanje zakonodaje in izselitev vsakogar, ki se je v evropske države preselil ilegalno ter s tem odločno ukrepati k preusmerjanju migracijskih tokov.

Leta neuspešnega spopadanja politike z migracijsko problematiko so naš kontinent pripeljala do največje demografske krize v vsej njegovi zgodovini. Medtem ko si oblasti zatiskajo oči pred resnico in prikrivajo porazne rezultate svojih zgrešenih politik, so kot vselej, navadni državljani tisti, ki plačujejo krvavi davek teh iluzornih norosti. Na žalost mnogi tudi z lastnimi življenji.

Prav zato nujno potrebujemo smiselno ter učinkovito rešitev krize, ki ogroža obstoj naše etno-kulturne identitete, naša prihodnost je namreč negotova kot še nikoli doslej. Ta protiukrep množičnemu priseljevanju bo služil ohranjanju miru, varnosti in stabilnosti v vseh evropskih državah.

Remigracija je prvi korak k uspešnemu obvarovanju naše identitete.

Čas je za ukrepanje!