NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kdo stoji za organizacijo »Generacija identitete Slovenija« in v čem je vaše gibanje tako posebno?

Smo skupina mladih domoljubov, ki se z veliko predanostjo bori za ohranjanje svoje etno-kuturne identitete. Naše poslanstvo med množico pripadnikov mlajše generacije prebuja občutek odgovornosti do domovine, kulturne dediščine ter lastnega potomstva.

Narod je zasičen praznih obljub, politične korektnosti in zavajajočega populizma. Potreba po sveži, zdravi ter razumni miselni smeri je vse večja. Nikakršno koristoljubje, osebni interes, utopičnost ideologije ali obsesivna potreba po materializmu ne nadvladajo osnovnega človeškega instinkta po ohranjanju svoje vrste ter obvarovanja najbližjih. Zato je zavzeto iskanje alternativnih opcij v visokem porastu med mladimi.

Tu nastopimo mi. Smer po kateri stopa vse več tistih, ki so se skozi proces odraščanja naveličali obrabljenih floskul o toleranci, neskončni strpnosti in medkulturnem sožitju. Laži, ki so razžirale svobodo govora in svojskost v načinu razmišljanja so prebudile občutek upornosti v vseh tistih, ki so bili rojeni v času moderne »progresivnosti«. V tistih, ki jim je bilo iskanje resnice prepovedano. Tistih, ki svojega mnenja nikoli niso smeli povedati na glas.

Z enotnostjo, pogumom in močno odločnostjo vračamo udarec vsem sovražnikom naših temeljnih vrednot.

Mi smo generacija, ki stopa v bran svoji identiteti. Prihodnost si bomo oblikovali sami.

Kaj predstavlja vaš simbol?

Naš simbol je lambda, ki je bila zaščitni znak Špartancev v bitki pri Termopilah 480 pr.n.št.  Pod poveljstvom kralja Leonidasa, so se grške sile znašle v težki situaciji, ko so bile številčno v močno podrejenem položaju proti mogočni Perzijski vojski. Grki so zadržali pritisk Perzijcev kar sedem dni, preden so bili poraženi v eni od najbolj slavnih bitk v človeški zgodovini.

Po izdaji lokalnega Grka Efialta, ki je v zameno za bogastvo Perzijcem pokazal pot Špartancem za hrbet, je Leonidas spoznal, da se je znašel v izgubljenem položaju. Ker je vseeno zavrnil predajo, jih je perzijski kralj Kserks s svojo vojsko napadel z obeh strani. Ko je padel Leonidas, so špartanski vojaki obkolili njegovo truplo, da ga Perzijci ne bi dobili v roke. Špartanci so se perzijski vojski zoperstavljali s krčevitim odporom dobesedno do zadnjega moža.

Tako starodavni kot novodobni pisci so uporabili bitko pri Termopilah kot fascinanten primer moči, volje in poguma patriotske vojske, ki brani svojo rodno zemljo. In kot taka je nedvomno tudi vzor ter navdih za vsa prizadevanja, ki jih želimo doseči z identitarnim poslanstvom.

Simbol lambde v krogu je lahko viden tudi kot ščit. Vrh lambde predstavlja metapolitični center, ki ga želimo osvojiti z identitarnim gibanjem kot ostro konico kopja.

Kakšni so vaši glavni cilji?

Kot nestrankarsko politično gibanje je naš osrednji cilj v ozaveščanju o svojih prepričanjih in njihovi povezavi z našo etno-kulturno identiteto. Tako oblikujemo ter vplivamo na obstoječi politični diskurz, ki v današnjem obdobju zavrača, diskreditira in v nekaterih primerih celo kriminalizira naravno zavedanje in željo po ohranjanju svojega.

Opozoriti želimo na vse nevarne posledice, ki jih prinaša globalizem, masovna imigracija in izprijenost nove kulturne revolucije. Želimo vrniti pomen tradicionalnim vrednotam, obuditi domoljubno zavest in poudariti pomen naših identitet tako na individualni kot kolektivni ravni.

Pozivamo k odprti razpravi o pomenu lastne etno-kulturne identitete v 21. stoletju, brez ideološke in univerzalistične pristranskosti.

Poleg tega spremljamo tudi resnično politično dogajanje s kritičnim stališčem do pomembnih tematik (neomejeno množično preseljevanje, izguba lastne ozemeljske suverenosti z odpiranjem državnih meja, posledično izgubo notranje varnosti, prevladujoče širjenje islamskih vzporednih družb itd.) za katere želimo povečati ozaveščenost z aktivizmom, kampanjami in izobraževalnim delom.

Sami se vidimo kot nekakšne posrednike pri oblikovanju javnega mnenja. Nudimo odpor vsiljenim utopičnim idejam levice, z razumno, zdravo in učinkovito domoljubno alternativo.

Kako nameravate uresničiti takšne cilje?

Prisotni smo na ulicah, kjer organiziramo shode, demonstracije in številne podobne oblike uličnih protestov. Svoja prepričanja predstavljamo javnosti tudi v mnogih drugih oblikah uličnega aktivizma. Sporočila širimo na kreativne ter inovativne načine. Organiziramo politične izobraževalne dogodke in postavljamo naše teme ter slogane v javni prostor s spektakularnimi kampanjami, da bi razbili vsiljeno spiralo politične in medijske tišine.

Liberalno usmerjene ustanove so si predolgo lastile pravico do odločanja o interpretaciji resničnosti za javnost. Kot patriotska mladina smo prepričani in pripravljeni na soočenje s tistimi, ki sprejemajo odločitve o najpomembnejših vprašanjih. Našim generacijam so predolgo vsiljevali nesmiselno iluzijo multikulturne utopije. Mi razbijamo tabuje ter zidove tišine in vsa njihova zavajanja argumentirano izpodbijamo kjerkoli in kadarkoli.

V zadnjem obdobju smo priča velikemu prebujenju evropskega patriotizma. Svoje načine delovanja dvigujemo na najvišje možne ravni.

Hkrati ustvarjamo alternativne izobraževalne programe, ki mladim dajejo praktična orodja za uporabo na področju političnega aktivizma in upravljanja kampanj, kar jim omogoča učinkovito razvijanje svojih talentov.

Kaj pomeni »nova desnica«?

Gibanje Generacija identitete temelji na konceptih nove desnice in je popolnoma ločeno, torej drugačno, tako teoretično kot praktično od katerih koli drugih nam poznanih desničarskih gibanj.

Nova desnica je patriotsko, tradicionalistično ter anti-liberalno intelektualno gibanje, ki si prizadeva za revitalizacijo evropske kulture. Zavzema »revolucionarno-konservativni« pristop k obnovitvi evropske kulture in identitete ter podpira ohranjanje ter suverenost teritorija na katerem živi evropska populacija. Hkrati si prizadeva za zaščito vseh etničnih razlik in identitet po vsem svetu ter pravico vsake etnične skupine, da ohranja svoje ozemlje in svoje skupnosti, v katerih živijo.

Ravno dejstvo, da smo mi “novi” desničarji ter se razlikujemo od vseh ostalih oblik desnice je eden od glavnih razlogov za privlačnost identitarnega gibanja in povečuje njegovo priljubljenost med mladimi domoljubnimi intelektualci.

Na kaj točno mislite z izrazom »metapolitika«?

Kot pripadniki Generacije identitete stalno poudarjamo, da delujemo na področju »metapolitike«. Trdno verjamemo, da resnične politične spremembe ni možno doseči le v parlamentih in znotraj strankarskih politik, temveč tudi v kulturnih dejavnostih, javnih razpravah, medijih in na ulicah. Zato ustvarjamo in delujemo znotraj nekakšnega “predpolitičnega prostora”, ki oblikuje javni diskurz ter tako služi kot podlaga za neposredne in konkretne politične odločitve.

Prizadevamo si za normalno, varno ter napredno stanje v državi in prav zato naše dejavnosti ciljajo ter vplivajo na različna področja družbenega življenja. Z našimi akcijami in kampanjami oblikujemo javne razprave o vprašanjih, ki se tičejo identitete, množičnega priseljevanja in mejne politike. Želimo vplivati na javno mnenje na miren in demokratičen način ter tako služiti kot spodbuda za volilne odločitve, politično osveščenost in večjo participacijo prebivalstva v odločitvah, ki najbolj zadevajo njih same.

Kaj je to »velika zamenjava«?

Izraz »velika zamenjava« označuje proces s katerim se avtohtono evropsko prebivalstvo načrtno zamenjuje z neevropskimi migranti. V Evropi se srečujemo z največjo demografsko krizo v zgodovini svojega kontinenta, s katero naši ljudje v lastnih državah postajajo manjšina. Upadanje rodnosti, strmo naraščanje števila islamskih vzporednih družb in množična migracija bodo v nekaj desetletjih povzročile skoraj popolno uničenje evropskih skupnosti, v kolikor ne bo prišlo do sprejema ustreznih protiukrepov.

Multikulturna samodestruktivna ideologija, ki prevladuje v velikem delu politične razprave znotraj naše družbe, trenutno dodatno pospešuje ta proces. Vse to vodi v smrtonosno zaslepljenost med politiki in mediji, kar bo neizogibno pripeljalo do uničujočih posledic, v primeru nadaljevanja aktualne politike odprtih meja. Strokovnjaki napovedujejo migracijski val, ki bo štel kar milijardo ljudi iz Afrike in Azije v Evropo v prihodnjih desetletjih.

Že sedaj lahko natančno predvidimo, da bo nadaljevanje trenutnih politik priseljevanja in multikulturne agende privedlo do stanja, kjer mnogi evropski narodi izgubijo svojo suverenost v lastnih državah. V mnogih urbanih okoljih znotraj evropskih mest se lahko že danes na lastne oči prepričamo o  oblikovanju islamskih vzporednih družb in klanskih struktur, kjer vlada šeriatsko pravo.

Etnične, verske in kulturne napetosti so v naši družbi že prisotne kot posledica tega procesa. Zato je še toliko bolj pomembno, da mi, kot Slovenci in Evropejci, zapolnimo dosedanji kulturni vakuum in rešimo demografsko krizo v naših državah s pomočjo družinam prijaznih politik.

Kaj za vas predstavlja izraz »rekonkvista«?

Izraz »rekonkvista« (»ponovno osvajanje«) je osnovan na zgodovinskem dogodku osvobajanja Iberskega polotoka s strani naslednikov Vizigotskih kraljestev, ki so ga islamski osvajalci držali pod svojo oblastjo. Res je, da se danes ne soočamo z neposredno vojaško konfrontacijo, toda posledice multikulturne agende vseeno predstavljajo velikansko grožnjo naši eksistenci. Naš boj je zato vojna besed, idej in politike.

Mi, pripadniki Generacije identitete, želimo ponovno osvojiti družbeni prostor v javnem diskurzu, znotraj katerega že dolga obdobja dominira leva politična hegemonija. Smo mogočen patriotski glas, ki ponosno kaže svoj obraz in ustvarja nove poti za vrednote tradicije in nacionalnega ponosa. Ljubezen do svoje vrste in zavedanje lastne etno-kulturne identitete so zadeve, ki jih dojemamo kot povsem samoumevne ter ob katerih nikoli ne smemo občutiti niti najmanjše trohice sramu. Želimo, da patriotizem postane pomembna vrednota znotraj moderne družbe.

Prav tako cenimo resnično svobodo izražanja, tako da bodo ta pomembna vprašanja vselej imela svoj prostor v javnih razpravah. To so naše zahteve in zato se podajamo na ulice, da oblikujemo svojo falango za novo evropsko rekonkvisto.

Lahko podrobnejše razložite pojem identitete?

Človeško identiteto oblikuje kompleksna prepletenost različnih zgodovinskih, bioloških, kulturnih, verskih in družbenih faktorjev. Skozi različne faze naše osebne socializacije se pojavijo posebnosti naše identitete. Vedno obstaja interaktiven odnos med posamezno in kolektivno identiteto. Kolektivna lastnost naše identitete je etnokulturni vidik, ki oblikuje bistvo našega političnega udejstvovanja in prav v neumorni želji po njegovem ohranjanju smo identitarci vsakodnevno aktivni. Verjamemo, da se vsak posameznik na tem svetu razlikuje od vseh ostalih po svoji določeni posebnosti in vsakdo vselej prispeva nekaj posebnega glede načina življenja, vrednot, kulture, izvora, vere in družbenih praks.

Vsi ljudje imajo pravico ohranjati in braniti te značilnosti ter posebnosti svoje etno-kulturne identitete, ki definirajo, kdo pravzaprav sploh so. Prav takšno ohranjanje zahtevamo v okviru lastne regionalne, nacionalne in evropske identitete. V 21. stoletju, s pritiskom množičnega priseljevanja in islamizacije, je vprašanje identitete postala občutljiva ter pomembna tema, v okviru katere kot Generacija identitete zavzemamo odločno in jasno stališče.

V zvezi s tem vprašanjem poudarjamo, da je za identiteto značilna edinstvenost na eni strani ter raznolikost in posebnost na drugi. Percepcija pojma »nas« vedno zajema tudi percepcijo pojma »ostalih«. Zgolj tisti, ki cenijo in se zavedajo svoje lastne identitete ter njenega pomena za same sebe in svoje bližnje, lahko hkrati odkrito priznavajo tudi raznolikost drugih. To stališče je istočasno zavračanje vseh oblik rasizma in šovinizma, saj strogo zagovarjamo pravico do ohranjanja identitete vsakega posameznika in kulture ter jasno zavračamo izkoreninjenje ali poniževanje določene etno-kulturne skupnosti. Prav zato si ne želimo zgolj preživetja identitete lastnih ljudi, ampak tudi vseh ostalih prebivalcev tega sveta, saj vsakega od njih definira njegova lastna spoštovanja vredna edinstvenost.

Etnični in kulturni vidik naše identitete sta za nas enakovrednega pomena. Zavračamo pretirano poudarjanje ali poveličevanje kateregakoli vidika identitete.

Etno-kulturna identiteta se je vedno razvijala kot celovit proces in je v zgodovini pustila svoje temeljne smernice, ki se neprestano ohranjajo. Kot Identitarci želimo, da naša evropska identiteta uveljavlja svojo pravico do obstoja še naslednjih 100 let in več. Identiteta se razvija na različnih ravneh. Na regionalni ravni je značilna neposredna vez s svojim mestom, vasjo in regijo. Ta identiteta oblikuje narečja, običaje ter regionalno zgodovino.

Na naslednjem nivoju sledi nacionalna identiteta. Zanjo je značilna neposredna povezava z ljudmi ali državo ter tako predstavlja celovit identifikacijski okvir, za katerega so značilna socialna, jezikovna in kulturna pravila, ki na koncu postanejo konkretnejša na regionalni ravni. Kot Generacija identitete zavračamo absolutizacijo tega področja identitete v dogmatični nacionalizem. Nacionalna raven identitete vedno poudarja in spodbuja neposredne ter vsakodnevne povezave z regionalno identiteto. Vse omenjene ravni identitete ustvarjajo skupni okvir, ki se s tem uspešno razvija in stalno medsebojno dopolnjuje.

Na tretji stopnji sledi identiteta civilizacije, ki je za nas konstituirana v evropski identiteti. Skozi poreklo, zgodovino in kulturo si vsi Evropejci delimo skupno dediščino ter skupno usodo, poudarek in zavedanje pa je še toliko bolj pomembno, ker trenutna smer razvoja vpliva na našo celino kot celoto. Zgodovino Evrope je vedno oblikovala medsebojna kulturna izmenjava in dopolnitev.

Ste povezani s kakšno politično stranko? Kako se financirate?

Sebe vidimo kot izven-parlamentarno opozicijsko gibanje. Ukvarjamo se z javnim mnenjem v Sloveniji in Evropi ter z akcijami, kampanjami ter izobraževanjem na političnem področju naslavljamo osrednje problematike v okviru politike identitete in priseljevanja.

Pri tem vedno delujemo neodvisno od političnih strank. Ustvarjamo miroljuben politični prostor za vključevanje mladih, da lahko svoje nezadovoljstvo glede stanja svoje države usmerijo na učinkovit, a ne nasilen način. Zato ne spadamo v strogo definirano levo-desno politično paradigmo.

Za nas sta patriotizem in ljubezen do naše domovine osrednji družbeni vrednoti, ki jih ni potrebno vsiljevati v politične predloge strank. Zavedanje pomena lastne identitete je za nas samoumevno temeljno prepričanje, ki ne zahteva nobenih strankarskih programov.

Financiramo se izključno iz članarin svojih pripadnikov ter prostovoljnih donacij naših simpatizerjev, podpornikov in somišljenikov.

Ali je vaše gibanje ekstremistično?

Ne. Borba za ideale domovine, svobode in tradicije je temelj vsake kohezivne človeške družbe. Identiteta je odločilni dejavnik, ki ustvarja socialno blaginjo ter kulturno in moralno smer za ljudi v svojem okolju. Da je za uspešno delovanje nacionalne države vedno značilen prostorski, časovni ter zgodovinski dejavnik, je še vedno splošno priznano dejstvo v vsaki resni razpravi o nacionalnem in mednarodnem pravu, zgodovini, politiki ter družboslovju.

Na žalost pa stališče, ki zagovarja ohranjanje etno-kulturne identitete, današnji politiki uvrščajo izven meja sprejemljivega diskurza, kar jasno nakazuje, da naši politični in socialni nosilci odločanja niso mnenja, da je potrebno razviti samo-zavedajoč odnos do svoje identitete. Na vse možne načine se trudijo osramotiti ter utišati tiste, ki kritizirajo nekontrolirano množično priseljevanje in vse, ki zahtevajo strožjo mejno politiko ter ustrezno uveljavljanje azilnih zakonov. Naša vest je pri tem povsem čista. Generacija identitete v vseh svojih dejanjih nastopa nenasilno. Zavezujemo se k mirnim in kreativnim oblikam protesta, ki so uspešne brez groženj ali zastraševanja.

Naši ukrepi so domoljubne narave, zato ponosno zagovarjamo pravico do doma, kulture, navad in ohranjanja identitete tudi za vse tujce. V odnosu do njih nastopamo spoštljivo, saj vse kar želimo sebi, želimo tudi njim, v skladu z našimi načeli etnopluralizma. Naše politične akcije temeljijo izključno na ohranitvi in nadaljevanju skupne etno-kulturne identitete in tisočletja stare evropske dediščine.

V večini drugih držav zavzemanje za to zdravo družbeno osnovo velja za povsem normalno ter razumljivo družbeno in politično stališče. Zato je vse kar zahtevamo zgolj čut odgovornosti do lastnega ljudstva ter posledično stanje normalnosti v Sloveniji in preostali Evropi, kar nima nikakršne povezave z ekstremizmom, rasizmom ali kakršnokoli drugo obliko nestrpnosti.

Zakaj je to identitarno gibanje sploh pomembno?

Demografski kolaps, terorizem, etnične napetosti, skokovit porast kriminala, nestrpnost, množična depresija med mladimi in izprijenost v množični kulturi je zgolj nekaj glavnih razlogov, ki opozarjajo na dejstvo, da se je Evropa znašla na kritični točki. Generacija identitete je prav zato vse pomembnejše patriotsko gibanje v Sloveniji, ki se preko metapolitičnega aktivizma trudi spreminjati percepcijo prebivalstva glede vrednot identitarizma, tradicionalizma in domoljubja. Z neumornim opozarjanjem na posledice, ki jih prinašajo kvazi-progresivne ideologije Zahoda, vplivamo na aktivnejše vključevanje ljudskih množic v najpomembnejše odločitve, ki se tičejo njih samih – odločitve političnega predstavništva.

Z vpeljavo kritičnega načina razmišljanja in jasno oblikovano alternativo aktualnim trendom, razvijamo novo obliko kontrakulture, ki med mladimi postaja vse bolj priljubljena. Namesto vsiljenih nazorov povojne levice in vsesplošne moralne degradacije, raje spodbujamo zdravo mentaliteto. Ta temelji na kodeksu intelektualizma, družinskih vrednotah, ohranjanju etno-kulturne identitete, športnem načinu življenja in brezkompromisni vztrajnosti na vseh področjih aktivizma. Mi smo prva linija v borbi za boljši jutri novih generacij.

Brez ključnih sprememb, ki jih zahtevamo z jasnimi razlogi, bo slovenski narod še naprej podvržen diktatu destruktivne politike, vsesplošna apatija in ljudska brezvoljnost pa bosta tudi v nadaljnje najbolj koristila tistim, ki imajo od destabilizacije Slovenije in Evrope največjo korist.

Prav zato identitarno gibanje s svojim poslanstvom ni zgolj nekaj pomembnega. Je nujnost v želji po obstanku. Je boj za preživetje.

Kako lahko pomagam?

Širom celotne Evrope je Generacija identitete vodilno mladinsko patriotsko gibanje. V vseh podružnicah, od Slovenije pa vse do Velike Britanije in Irske, vladajo visoki standardi delovanja, aktivisti znotraj gibanja pa so mladi moški in ženske v svojih 20-ih ter 30-ih letih. Vseeno obstaja možnost sodelovanja tudi za starejše podpornike, ki želijo pomagati evropskim mladostnikom, v borbi  za svojo prihodnost. Priporočamo, da vsak posameznik na podlagi svoje starosti, sposobnosti, interesa, izkušenj in želje po vključenosti v delovanje organizacije najprej sam oceni v kolikšni meri ter na katerih področjih želi aktivno sodelovati, preden se odloči za nadaljnji korak.

V identitarnem gibanju z veseljem pozdravljamo vsako obliko pomoči in podpore. Prvi korak, ki ga lahko storiš je že širjenje naše besede med svojimi prijatelji, znanci, sorodniki, povsem enako pa lahko deluješ tudi na spletu. S širjenjem naših vsebin prispevaš k širši prepoznavnosti gibanja ter posledično k večji popularizaciji identitarnih idej. Nadaljuješ lahko z nakupom katerega od naših izdelkov, širjenjem propagandnega materiala v svojem okolišu ali preprosto prispevaš poljubni finančni znesek v obliki prostovoljne donacije. Vse naštete oblike podpore so z naše strani vedno dobrodošle.

Če bi se želel/a v delovanje identitarnega gibanja vključiti še bolj aktivno, pa lahko razmisliš o pridružitvi.

V kolikor si  podrobno pregledal in preučil naša vodila ter pričakovanja, ki zadevajo novo-pridružene člane ter si prepričan/a, da je Generacija identitete pravi naslov za tvoje (meta)politično udejstvovanje, potem nas kontaktiraj in skupaj se bomo dogovorili za uvodni sestanek.