Generacija identitete Slovenija je metapolitično gibanje mladih, ki se bori za ohranjanje slovenske in evropske etno-kulturne identitete.

Slovenska podružnica panevropskega gibanja, ki deluje po načelih identitarizma, je bila ustanovljena v letu 2015.

Nastala je z jasnim ciljem nepopustljive borbe za obstanek in ohranjanje naše kulture, naših tradicij ter našega načina življenja. Po vzoru identitarnih organizacij iz tujine, je bila z enakim poslanstvom ustanovljena tudi slovenska divizija, ki deluje pod enotnim nazivom »Generacija identitete«.

Ustanovitev gibanja je bila posledica globoke demografske, politične in gospodarske krize v kateri se je znašla moderna Evropa, moralne degradacije prebivalstva, propadanja socialne države ter vsesplošne družbene apatije, ki je zavladala med slovenskim narodom.

Slovenija in Evropa potrebujeta pametno, sposobno, močno ter učinkovito alternativo družbenim eksperimentom, ki so našo družbo potisnili na rob preživetja. Borimo se za zdravo prihodnost svoje nacije!

Imamo jasno definirane cilje, vrednote, misije, vizije in rešitve. Gradimo mrežo aktivistov po celotni državi z namenom ozaveščanja širše javnosti o najbolj perečih problematikah, ki se tičejo preživetja naše identitete ter oblikovanja naše skupne prihodnosti.

S premišljeno usmerjenim aktivizmom tako v intelektualnem svetu kot na ulici, želimo vplivati na oblikovanje nove metapolitične paradigme, katere glavni namen bo prav preživetje vsega kar nas definira kot posameznike in kot skupnost. Ljubezen do domovine je od samih začetkov glavno vodilo naših prizadevanj.

V vsakem trenutku smo pripravljeni na interakcijo ter povezovanje na mednarodni ravni z gibanji enakih razmišljanj. Kot Slovenci se zavedamo, da je naša usoda nedeljivo povezana z usodo Evrope. Prav zato intenzivno sodelujemo z našimi sovrstniki in somišljeniki širom Evrope, s katerimi delimo našo evropsko kulturno in civilizacijsko dediščino.

Dobro se zavedamo izzivov, ki so pred nami. Smo generacija, ki je odločno rekla ne izprijenosti novodobne kulturne revolucije, lažnemu »osvobajanju« svetovnega človeka ter uničenju moralnih vrednot, ki so gradile zdrave temelje naše nacionalne in kulturne integritete. Zavračamo utopijo multikulturne obsesije, proces globalizacije, masovno migracijo brez kontrole, islamizacijo evropskega kontinenta in vse kar ogroža eksistenco nas samih ter našega potomstva. Smo generacija, ki je napovedala vojno vsem tistim, ki zasmehujejo tradicionalizem, pripadnost svoji skupnosti in si hkrati prizadevajo za popolno uničenje našega načina življenja. Smo generacija, ki je prva linija v boju za našo identiteto.

Z mladostjo, ponosom, hrabrostjo, intelektom in kreativnostjo predstavljamo odpor vsem sovražnim silam, ki se zgrinjajo nad našo domovino.

Generacija identitete je zato veliko več od običajnega domoljubnega gibanja. Je bratstvo, ki živi za svojo skupnost. Kontrakultura, ki premika meje mogočega. Ideja, ki ohranja vero v ideale.

Mi smo nova avantgarda evropske mladine.

Borimo se za prihodnost.

Mi smo Generacija identitete!