Sodelovanje v raziskavi študentov Filozofske fakultete

Pred kratkim so nas kontaktirali trije študetnje etnologije in kulturne antropologije in psihologije s Filozofske fakultete v Ljubljani. Opazili so naš aktivizem in jih je zanimalo delovanje naše organizacije, ter predstavljanje naših idej. Spodaj si preberite naše odgovore na njihova vprašanja.

 

 1. Za začetek nas bolj podrobno zanima, zakaj se ne želite srečati z nami?

 

Delovanje organizacije Generacija identitete Slovenija poteka na način, da je v javnosti načeloma ne predstavljajo posamezniki. Cilj našega delovanja je širši javnosti predstaviti ter približati identitarne ideje in ne osebna promocija. Izkušnje nam govorijo, da veliko bolj učinkovito delujemo na način, ki ga prakticiramo trenutno.

 

 1. Kaj vam pomeni organizacija?

 

Identitarizem je postal način življenja, nova kontrakultura. Podpora je vse večja, z našim razmišljanjem pa se lahko poistoveti večina širše javnosti.

Generacija identitete zato za nas ni le organizacija. Je življenjsko vodilo mlade generacije, ki je bila predolgo zapostavljena. Zdaj, ko naše ideje vse uspešneje prodirajo v družbeni in medijski »mainstream«, je še toliko bolj pomembno, da vse glasneje izražamo svoja mnenja o družbeno-političnih temah in življenjskih nazorih nasploh.

 

 1. Kako definirate vaše odnose v organizaciji?

 

Generacija identitete je panevropska organizacija. Prisotna je v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji, na Madžarskem,  na Češkem in v mnogih drugih evropskih državah. Osnovni način delovanja in ideologija sta enotna za vse organizacije v državah z aktivno divizijo, specifika aktivnosti in način implementacije identitarnih idej pa je samostojna ter avtonomna izbira vsake lokalne podružnice. V Sloveniji nimamo nadrejenih aktivistov iz tujine, zato delujemo popolnoma avtonomno.

 

Tudi znotraj Slovenije smo regijsko razdeljeni, kjer vsaka lokalna organizacija deluje samostojno. Največje število aktivistov imamo v Ljubljani, naše lokalne sekcije pa so trenutno prisotne tudi v Mariboru in Velenju. Člani, podporniki in simpatizerji sicer prihajajo iz raznih večjih in manjših slovenskih regij.

 

 1. Ali se s člani organizacije družite tudi v zasebnem življenju?

 

Seveda. Aktivisti smo med seboj dobri prijatelji, družimo se tudi v zasebnem življenju. Vedno pomagamo eden drugemu in smo zelo povezani.

 

 1. Kako mislite oz. opažate, da ljudje zunaj organizacije zaznavajo vaš aktivizem? Kakšno mnenje imajo o tem?

 

Ljudje pogosto pristopijo do nas in izrazijo podporo našim idejam ali posameznim akcijam. Pohvalijo naš pogum, ki je po njihovem mnenju potreben za izpostavitev tudi najbolj perečih problematik.

 

Levo obarvani mediji sicer o nas pogosto pišejo negativne stvari, ki so v veliki večini neresnične, poslužujejo se nizkotnih manipulacij in direktnih laži. A ljudje, širša javnost, je v nas videla organizacijo mladih ljudi z iskrenimi nameni. Lahko rečemo, da čutimo široko podporo javnosti, zato bomo s svojimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje.

 

 1. Kako zaznavate družbeni problem, proti kateremu se borite?

Narod je zasičen praznih obljub, politične korektnosti in zavajajočega populizma. Potreba po sveži, zdravi ter razumni miselni smeri je vse večja. Nikakršno koristoljubje, osebni interes, utopičnost ideologije ali obsesivna potreba po materializmu ne nadvladajo osnovnega človeškega instinkta po ohranjanju svoje vrste ter obvarovanja najbližjih. Zato je zavzeto iskanje alternativnih opcij v visokem porastu med mladimi.

 

Tu nastopimo mi. Smer po kateri stopa vse več tistih, ki so se skozi proces odraščanja naveličali obrabljenih floskul o toleranci, neskončni strpnosti in medkulturnem sožitju. Laži, ki so razžirale svobodo govora in svojskost v načinu razmišljanja so prebudile občutek upornosti v vseh tistih, ki so bili rojeni v času moderne »progresivnosti«. V tistih, ki jim je bilo iskanje resnice prepovedano. Tistih, ki svojega mnenja nikoli niso smeli povedati na glas.

 

Družbena dekadenca na Zahodu je pojav, ki se mu bo potrebno upreti z vsemi močmi.

 

 1. Zakaj se posamezniki odločajo, da bodo sodelovali v vaši organizaciji?

 

Posamezniki vidijo trud naših aktivistov, vidijo iskrene namene in dobro zastavljene cilje. Akcije, ki jih izvajamo so atraktivne, z njihovim sporočilom se poistovetijo mnogi. Veliko ljudi, še posebej mladina, je razočaranih nad politiko v Sloveniji, v Generaciji identitete pa vidijo metapolitično organizacijo, ki nudi zdravo alternativo.

 

 1. Kako ste prišel v stik z organizacijo?

 

Kot že rečeno, Generacija identitete je panevropska organizacija, ki ima svoje korenine v Franciji. Identitarizem kot idejni tok v Evropi torej ni nekaj popolnoma novega ali nepoznanega. Vsesplošna družbena apatija in globoka demografska ter politična kriza so dejstva, ki so zahtevala jasen in odločen odgovor.

V Sloveniji smo z delovanjem začeli v letu 2015, naši aktivisti so od samih začetkov redno prisotni na srečanjih in izobraževanjih v tujini. Tuji aktivisti so videli v nas kredibilne in zanesljive ljudi, zato smo tudi uradno priznana organizacija s strani vseh identitarnih gibanj v Evropi.

 

 1. Na kakšen način pridobivate nove člane? Po katerih kriterijih določite primernost kandidata?

Generacija identitete je  resna domoljubna organizacija, ki dosega vse večjo veljavo na evropski ravni. Od svojih članov zato poleg podrobnega poznavanja identitarne ideje, pričakujemo dosledno upoštevanje naših smernic, visoko stopnjo odgovornosti ter dolgoročno zanesljivo pomoč na področju aktivizma.

 

V želji po učinkovitem doseganju metapolitičnih ciljev, je pomembno, da vsak posameznik razvije svoj maksimalni potencial. V vseh podružnicah vladajo visoki standardi delovanja, ki odločilno pripomorejo k nadaljnji rasti in razvoju celotne organizacije.

 

Posamezniki, ki so zainteresirani za članstvo nas kontaktirajo sami. Na podlagi njihove starosti, sposobnosti, interesa, izkušenj in želje po vključenosti v delovanje organizacije nato skupaj ocenimo v kolikšni meri ter na katerih področjih lahko pripomorejo gibanju.

 

 1. Kdaj se lahko kandidat oz. morebitni član prvič udeleži vašega srečanja/sestanka?

 

Glede srečanja se dogovarjamo z vsakim potencialnim članom posebej.

 

 1. Koliko članov šteje vaša organizacija? Koliko jih je aktivnih?

 

Naše gibanje v Sloveniji aktivno deluje v Ljubljani, Mariboru in Velenju. Vsaka lokalna divizija postopa samostojno, skladno s smernicami gibanja pa znotraj teh divizij poteka vključevanje novih članov. Število članov oz. aktivistov je interna zadeva organizacije,  lahko pa razkrijemo, da naše število raste, s pridobitvijo kvalitetnega kadra gibanje postaja vse bolj profesionalno na vseh področjih.

 

 1. Kaj vam pomeni beseda aktivist?

 

Aktivist je lahko vsakdo, ki prispeva dodano vrednost na enem ali več področjih delovanja organizacije.

 

Prisotni smo na ulicah, kjer organiziramo ali sodelujemo na shodih, demonstracijah in številnih podobnih oblikah uličnih protestov. Svoja prepričanja predstavljamo javnosti tudi v mnogih drugih oblikah uličnega aktivizma. Sporočila širimo na kreativne ter inovativne načine. Organiziramo politične izobraževalne dogodke in postavljamo naše teme ter slogane v javni prostor s spektakularnimi kampanjami, da bi razbili vsiljeno spiralo politične in medijske tišine.

 

Liberalno usmerjene ustanove so si predolgo lastile pravico do odločanja o interpretaciji resničnosti za javnost. Našim generacijam so predolgo vsiljevali nesmiselno iluzijo multikulturne utopije. Mi razbijamo tabuje ter zidove tišine in vsa njihova zavajanja argumentirano izpodbijamo na nove načine.

 

V zadnjem obdobju smo priča velikemu prebujenju evropskega patriotizma. Svoje načine delovanja stalno dopolnjujemo in dvigujemo na še nevidene ravni.

 

Hkrati ustvarjamo alternativne izobraževalne programe, ki mladim dajejo praktična orodja za uporabo na področju političnega aktivizma in upravljanja kampanj, kar jim omogoča učinkovito razvijanje svojih talentov.

 

 1. Zakaj se vam zdi delovanje društva pomembno?

Demografski kolaps, terorizem, etnične napetosti, skokovit porast kriminala, nestrpnost, množična depresija med mladimi in izprijenost v množični kulturi je zgolj nekaj glavnih razlogov, ki opozarjajo na dejstvo, da se je Evropa znašla na kritični točki. Generacija identitete je prav zato vse pomembnejše patriotsko gibanje v Sloveniji, ki se preko metapolitičnega aktivizma trudi spreminjati percepcijo prebivalstva glede vrednot identitarizma, tradicionalizma in domoljubja. Z neumornim opozarjanjem na posledice, ki jih prinašajo kvazi-progresivne ideologije Zahoda, vplivamo na aktivnejše vključevanje ljudskih množic v najpomembnejše odločitve, ki se tičejo njih samih – odločitve političnega predstavništva.

 

Z vpeljavo kritičnega načina razmišljanja in jasno oblikovano alternativo aktualnim trendom, razvijamo novo obliko kontrakulture, ki med mladimi postaja vse bolj priljubljena. Namesto vsiljenih nazorov povojne levice in vsesplošne moralne degradacije, raje spodbujamo zdravo mentaliteto. Ta temelji na kodeksu intelektualizma, družinskih vrednotah, ohranjanju etno-kulturne identitete, športnem načinu življenja in brezkompromisni vztrajnosti na vseh področjih aktivizma.

 

Brez ključnih sprememb, ki jih zahtevamo z jasnimi razlogi, bo slovenski narod še naprej podvržen diktatu destruktivne politike, vsesplošna apatija in ljudska brezvoljnost pa bosta tudi v nadaljnje uspešen produkt tistih, ki imajo od destabilizacije Slovenije in Evrope največjo korist.

 

Prav zato identitarno gibanje s svojim poslanstvom ni zgolj nekaj pomembnega. Je nujnost v želji po obstanku. Je boj za preživetje.

 

 1. Koliko časa aktivni člani namenijo organizaciji (npr. število sestankov/srečanj)?

 

Identitarizem je način življenja, zato svojega doprinosa gibanju ne merimo s številom udeležb na sestankih ali srečanjih. Pravi identitarec živi za svoje ideale 24 ur dnevno in temu primerno postopa znotraj organizacije.

 

 1. Kakšni so vaši cilji in želje za prihodnosti?

 

Kot nestrankarsko politično gibanje je naš osrednji cilj v ozaveščanju o svojih prepričanjih in njihovi povezavi z našo etno-kulturno identiteto. Tako oblikujemo ter vplivamo na obstoječi politični diskurz, ki v današnjem obdobju zavrača, diskreditira in v nekaterih primerih celo kriminalizira naravno zavedanje in željo po ohranjanju svojega.

 

Opozoriti želimo na vse nevarne posledice, ki jih prinaša globalizem, masovna imigracija in izprijenost nove kulturne revolucije. Želimo vrniti pomen tradicionalnim vrednotam, obuditi domoljubno zavest in poudariti pomen naših identitet tako na individualni kot kolektivni ravni.

 

Pozivamo k odprti razpravi o pomenu lastne etno-kulturne identitete v 21. stoletju, brez ideološke in univerzalistične pristranskosti.

 

Poleg tega spremljamo tudi resnično politično dogajanje s kritičnim stališčem do pomembnih tematik (neomejeno množično preseljevanje, izguba lastne ozemeljske suverenosti z odpiranjem državnih mej, posledično izgubo notranje varnosti, prevladujoče širjenje islamskih vzporednih družb itd.) za katere želimo povečati ozaveščenost z aktivizmom, kampanjami in izobraževalnim delom.

 

Sami se vidimo kot nekakšne posrednike pri oblikovanju javnega mnenja. Nudimo odpor vsiljenim utopičnim idejam levice, z razumno, zdravo in učinkovito domoljubno alternativo.

 

 1. Kje zaznavate glavne ovire pri vašem delovanju?

 

Ovir je veliko, kar je po svoje smiselno, glede na uspehe, ki jih širom Evrope žanje naše gibanje. Kot eno glavnih lahko izpostavimo hegemonistične težnje današnje levice po implementaciji tiranske strahovlade in popolnem nadzoru nad javnim diskurzom.

A iznajdljivost, prilagodljivost in odločnost je le nekaj karakteristik, zaradi katerih je naše gibanje drugačno in uspešnejše od vseh ostalih.

Mnogi bi nas želeli videti na kolenih , a ideje se ne da ubiti. Ideja živi naprej in resnica prihaja na dan.

 

 1. Ali sodelujete še s kakšnimi drugimi (aktivističnimi) organizacijami/društvi v Sloveniji? S katerimi?

 

Seveda. Povezujemo se s somišljeniki in drugimi aktivističnimi organizacijami. Za nas je izredno pomembno medsebojno sodelovanje domoljubnih iniciativ in gibanj. Pripravljeni smo na sodelovanje z vsakomur, ki si z nami deli način razmišljanja in ima iskrene ter častne namene.

 

 1. Na kakšen način sodelujete z ostalimi podružnicami vaše organizacije v tujini?

 

Skupaj s tujimi podružnicami organiziramo shode, kampanje ter izobraževalne dogodke in delavnice.

Na srečanjih si izmenjujemo izkušnje, ocenjujemo politično situacijo v Evropi, planiramo nove aktivnosti in gradimo čvrsto povezanost prijateljskih narodov.